DOKUMEN | BAHAGIAN KEMASUKAN & BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
» DOKUMEN

DOKUMEN

KONVOKESYEN KE 42 2018
1
KETERANGAN MENGENAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-42 TAHUN 2018 (BAHASA MELAYU)
2
KETERANGAN MENGENAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-42 TAHUN 2018 (VERSI INGGERIS)

BUKU PANDUAN PROGRAM 2018/2019
3
FAKULTI PERTANIAN
4
FAKULTI PERHUTANAN
5
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
6
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
7
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
8
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
9
FAKULTI KEJURUTERAAN
10
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
11
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
12
FAKULTI SAINS
13
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
14
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
15
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
16
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
17
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
18
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
19
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN (DIPLOMA)

JADUAL WAKTU KULIAH AMALI BACELOR 2018/2019-1
20
PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA
21
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
22
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
23
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
24
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
25
FAKULTI PERHUTANAN
26
FAKULTI KEJURUTERAAN
27
FAKULTI PERTANIAN
28
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
29
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
30
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
31
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
32
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
33
FAKULTI SAINS
34
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
35
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
36
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
37
PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR

JADUAL WAKTU KULIAH DIPLOMA DAN PRA DIPLOMA 2018/2019-1
38
DIPLOMA
39
PRADIP

JADUAL WAKTU KULIAH DIPLOMA DAN PRA DIPLOMA 2018/2019-2
40
DIPLOMA 2018/2019-2
41
PERSEDIAAN DIPLOMA 2018/2019-2

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN DIPLOMA DAN PRA DIPLOMA 2018/2019-1
42
DIPLOMA 2018/2019-1
43
PERSEDIAAN DIPLOMA 2017/2018-1

BORANG-BORANG PENCALONAN HADIAH UNIVERSITI PRASISWAZAH
44
Maklumat & Kriteria Pencalonan
45
BORANG PENCALONAN HADIAH UNIVERSITI FAKULTI
46
GP HADIAH UNIVERSITI
47
Borang Laporan Pencapaian
48
Panduan Skema Pemarkahan
49
Cadangan Borang Skor Temubual
50
Pencalonan Hadiah Universiti_Prasiswazah Sesi 20172018
51
Template Pengiraan Markah

BORANG-BORANG PENCALONAN HADIAH UNIVERSITI SISWAZAH
52
Maklumat & Kriteria Pencalonan Hadiah Universiti Siswazah
53
Borang Hadiah Universiti (Pingat Emas PhD)
54
Borang Hadiah Universiti (Pingat Emas Master dengan Tesis)
55
Borang Hadiah Tahunan MTDC
56
Score Sheet_Hadiah Buku MTDC
57
Pencalonan Hadiah Universiti_Siswazah Sesi 20172018
58
Buku MTDC

BROSUR ANTARABANGSA
59
BROSUR 2018

ADMISSION BACHELOR
60
ENTRY REQUIREMENT
61
SPECIFIC PROGRAMME
62
ENGLISH PROFICIENCY
63
FEE FIRST SEMESTER
64
FEE SECOND SEMESTER
65
DURATION OF STUDY
66
MQA

ADMISSION FOUNDATION
67
APPLICATION FORM
68
ADMISSION REQUIREMENT

KAEDAH UPM
69
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah)(Pindaan)(No.2) 2016
70
Universiti Putra Malaysia (Academic Matters for Undergraduates)(Amendment)(No.2) Rules 2016
71
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah)(Pindaan)2016
72
Universiti Putra Malaysia (Academic Matters for Undergraduates)(Amendment) Rules 2016
73
PERKARA AKADEMIK_BM
74
ACADEMIC MATTERS_BI

KONFERENSI
75
SYARAT-SYARAT

NOTIS PENDAFTARAN
76
BACELOR (BM)
77
BACELOR (BI)
BAHAGIAN KEMASUKAN & BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389466060
0389426469
C1542467610