DOKUMEN | BAHAGIAN KEMASUKAN & BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
» DOKUMEN

DOKUMEN

Garis Panduan Pembangunan Program Akademik Universiti Awam
1
Lampiran 2 GPPA 2018 KPM
2
Lampiran 3 Borang MQA 01
3
Lampiran 4 Borang MQA 02

NOTIS PENDAFTARAN
4
BACELOR (BM)
5
BACELOR (BI)

BUKU PANDUAN PROGRAM 2018/2019
6
FAKULTI PERTANIAN
7
FAKULTI PERHUTANAN
8
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
9
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
10
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
11
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
12
FAKULTI KEJURUTERAAN
13
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
14
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
15
FAKULTI SAINS
16
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
17
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
18
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
19
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
20
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
21
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
22
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN (DIPLOMA)

JADUAL WAKTU KULIAH AMALI BACELOR 2018/2019-2
23
PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA
24
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
25
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
26
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
27
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
28
FAKULTI PERHUTANAN
29
FAKULTI KEJURUTERAAN
30
FAKULTI PERTANIAN
31
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
32
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
33
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
34
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
35
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
36
FAKULTI SAINS
37
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
38
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
39
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
40
PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR

JADUAL WAKTU KULIAH DIPLOMA DAN PRA DIPLOMA 2018/2019-1
41
DIPLOMA
42
PRADIP

JADUAL WAKTU KULIAH DIPLOMA DAN PRA DIPLOMA 2018/2019-2
43
DIPLOMA 2018/2019-2
44
PERSEDIAAN DIPLOMA 2018/2019-2

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BACELOR 2018/2019-1
45
FAKULTI PERTANIAN
46
FAKULTI PERHUTANAN
47
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
48
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
49
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
50
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
51
FAKULTI KEJURUTERAAN
52
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
53
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
54
FAKULTI SAINS
55
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
56
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
57
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
58
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
59
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
60
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
61
PUSAT KEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN DIPLOMA DAN PRA DIPLOMA 2018/2019-1
62
DIPLOMA 2018/2019-1
63
PERSEDIAAN DIPLOMA 2017/2018-1

ADMISSION BACHELOR
64
ENTRY REQUIREMENT
65
SPECIFIC PROGRAMME
66
ENGLISH PROFICIENCY
67
PROGRAMMED OFFERED
68
DURATION OF STUDY
69
MQA

BORANG-BORANG PENCALONAN HADIAH UNIVERSITI PRASISWAZAH
70
Maklumat & Kriteria Pencalonan
71
BORANG PENCALONAN HADIAH UNIVERSITI FAKULTI
72
GP HADIAH UNIVERSITI
73
Borang Laporan Pencapaian
74
Panduan Skema Pemarkahan
75
Cadangan Borang Skor Temubual
76
Pencalonan Hadiah Universiti_Prasiswazah Sesi 20172018
77
Template Pengiraan Markah

BORANG-BORANG PENCALONAN HADIAH UNIVERSITI SISWAZAH
78
Maklumat & Kriteria Pencalonan Hadiah Universiti Siswazah
79
Borang Hadiah Universiti (Pingat Emas PhD)
80
Borang Hadiah Universiti (Pingat Emas Master dengan Tesis)
81
Borang Hadiah Tahunan MTDC
82
Score Sheet_Hadiah Buku MTDC
83
Pencalonan Hadiah Universiti_Siswazah Sesi 20172018
84
Buku MTDC

BROSUR ANTARABANGSA
85
BROSUR 2018

ADMISSION FOUNDATION
86
APPLICATION FORM
87
ADMISSION REQUIREMENT

KAEDAH UPM
88
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah)(Pindaan)(No.2) 2016
89
Universiti Putra Malaysia (Academic Matters for Undergraduates)(Amendment)(No.2) Rules 2016
90
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah)(Pindaan)2016
91
Universiti Putra Malaysia (Academic Matters for Undergraduates)(Amendment) Rules 2016
92
PERKARA AKADEMIK_BM
93
ACADEMIC MATTERS_BI

KONFERENSI
94
SYARAT-SYARAT
BAHAGIAN KEMASUKAN & BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389466060
0389426469
C1548115821