| DIVISION OF ADMISSION & DIVISION OF ACADEMIC GOVERNANCE

Bahagian Akademik diwujudkan pada tahun 1971 di bawah Pejabat Pendaftar selaras dengan penubuhan Universiti Putra Malaysia (dahulunya dikenali sebagai Universiti Pertanian Malaysia). Berikutan dengan perubahan struktur organisasi baharu, bahagian ini kini distrukturkan semula di bawah Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) dan diterajui oleh Ketua Pentadbiran Pengajian Prasiswazah dan kini dikeali dengan Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik

Terdapat enam (6)unit dalam Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik iaitu Unit Senat,Peperiksaan dan PengijazahanUnit Pengambilan dan Kemasukan,Unit pengambilan AntarabangsaUnit Pentadbiran dan KewanganUnit Pendaftaran, Penjadualan dan InfrastrukturUnit Kurikulum,Teknologi dan Penerbitan Akademik.

Tanggungjawab utama bahagian ini adalah untuk memberi perkhidmatan sokongan berkaitan perkara akademik iaitu Pengurusan Senat, Pengurusan Kurikulum, Pengambilan dan Kemasukan Pelajar, Pendaftaran Kursus, Penjadualan Kuliah dan Peperiksaan Akhir, Penyediaan Peperiksaan Akhir dan Keputusan Peperiksaan Akhir, Rekod Pelajar Elektronik, Pengijazahan, Pengurusan Majlis Konvokesyen dan Pentadbiran Am dan Kewangan.

Head of Academic and International

 

 

Division of Admission

Unit of Admission  Unit International Intake
Unit of Registration, Scheduling and Infrastructure
Lecture Hall Staff Zone A - E

 

 

 Division of Academic Governance

Unit Curiculum and Academic System Unit of Senate, Examination and Graduation
Unit Administration and Convocation

 

C1544673794